Atbrīvojums no sporta

Atbrīvojums no sporta

Pirmā kursa studentiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar piedalīties nodarbībās pamata grupās kādā no piedāvātajiem sporta veidiem, ir nepieciešama ārsta zīme par atbrīvojumu no sporta nodarbībām visā mācību semestrī. Taču studenti ar konstatētām veselības problēmām ir aicināti apmeklēt ārstniecisko vingrošanu, lai uzlabotu pašsajūtu, kā arī pilnveidotu savu fizisko stāvokli.

Lai uzsāktu ārstniecisko vingrošanu, vispirms jāapmeklē RTU Sporta katedras ārsts, kuram jāuzrāda studentam izsniegtā ārsta zīme. Sporta katedras ārsts apskata pacientu un pēc tam atkarībā no konstatētās diagnozes rekomendē turpmāk veicamās darbības, kā arī iesaka apmeklēt ārstniecisko vingrošanu. Izņēmums ir gadījumi, kad konstatēta grūtniecība, smagas traumas un citi būtiski iemesli pilnīgam atbrīvojumam no sporta praktiskajām nodarbībām.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās tiek iekļauti elpošanas un spēka vingrinājumi, pilates, kalanētika un vingrinājumu kompleksi. Nodarbības notiek gan sporta zālē, gan baseinā. Ārstnieciskajā peldēšanā tiek pielietoti koriģējoši vingrinājumi ūdenī, lai samazinātu slodzi uz mugurkaulu un kājām.

Ārsta zīmi par atbrīvojumu no sporta jāiesniedz RTU Sporta katedrā Ludmilai Ipatovai-Ignatjevai otrdienās plkst. 16-17.

RTU Sporta katedra
Meža ielā 1A, Rīgā, LV-1048
+371 29472995
Ārste: Ludmila Ipatova-Ignatjeva

RTU Ķīpsalas peldbaseins
Ķīpsalas ielā 5, Rīga, LV-1048

Studijas