Obligātais sports

Sporta veidi un sporta bāzes obligātajiem sporta nodarbībām studiju programmas A daļai.

Studiju programmas priekšmets sports notiek pēc nodarbību grafika vienā no sporta veidiem, kuru izvēlas studējošais.

Pieteikšanās

Pieteikšanās priekšmetam «Sports» kā A programmas - obligātajam priekšmetam.

Sporta veidi

Sporta veidi un sporta bāzes obligātajiem sporta nodarbībām studiju programmas A daļai.

Atbrīvojums no sporta

Pirmā kursa studentiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar piedalīties nodarbībās pamata grupās kādā no piedāvātajiem sporta veidiem, ir nepieciešama ārsta zīme par atbrīvojumu no sporta nodarbībām visā mācību semestrī. Taču studenti ar konstatētām veselības problēmām ir aicināti apmeklēt ārstniecisko vingrošanu, lai uzlabotu pašsajūtu, kā arī pilnveidotu savu fizisko stāvokli.

Studijas