Sporta katedra

Sporta katedras darbības mērķis ir īstenot un nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu 1. kursu studentiem, vecāko kursu studentiem brīvās izvēles «C» daļā un doktorantiem dažādos sporta veidos, kā arī veicināt treniņa procesu individuālajos sporta veidos un nodrošināt studentu dalību gan Latvijas, gan starptautiska līmeņa sacensībās.

Kopš 2001. gada Sporta katedras vadītājs ir asociētais profesors Viktors Bonders. Sporta katedras pienākumos bez sporta mācību un treniņu procesa organizēšanas un vadības ietilpst arī aktuālo zinātnisko un metodisko darba jautājumu izskatīšana, kā arī finanšu resursu piesaiste. Būtiski ir arī veicināt regulāru Sporta katedras darba sasniegumu, zinātnisko un metodisko izstrādņu informācijas plūsmu vietējos un starptautiskajos forumos.

Katedrai pamatus 1958. gadā lika sporta pedagoģe Vera Molčanova. Tandēmā ar basketbolistu Gunāru Čaksti V. Molčanova izstrādāja sporta darba organizēšanas sistēmu un amatus.

Kontakti
Vadītājs:
asoc.prof. Viktors Bonders
+371 67089382
 
Lietvede:
Daiga Utināne
+371 67089382

Obligātais sports

Sporta veidi un sporta bāzes obligātajiem sporta nodarbībām studiju programmas A daļai.

Brīvā izvēle «Sports»

Studenti no 2. kursa var pieteiktes uz brīvās izvēles priekšmetu «Sports»

Studijas