Ķīmija

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem 

Norises laiks un vieta Kursi notiek no 15.10.2016. sestdienās no plkst. 10.15 līdz 14.45.
Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.
Nodarbības notiek RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P. Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā. 
Anotācija RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.
Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā. 
Dalības maksa 40 eiro 
Lai kļūtu par sagatavošanas kursu dalībnieku pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (iesniegumu var aizpildīt uz vietas) un jāsamaksā kursu dalības maksa.
Sagatavošanas kursu darba plāns pieejams MLĶF mājas lapā sadaļā «Skolēniem»
Papildu informācija RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā
asoc.prof. Inna Juhņeviča
Āzenes14/24-231, Rīga
+371 29175634, +371 67089117,
Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns
Datums Nodarbības tēma
31.10.2015. 1. nodarbība 
Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
07.11.2015. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
14.11.2015. 2. nodarbība
Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
 
21.11.2015.
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.11.2015. 3. nodarbība
Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
05.12.2015. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
12.12.2015. 4. nodarbība
Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).
Nodarbību vadīs RTU MLĶF doc. Nelli Batenko 
19.12.2015.  Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
09.01.2016.  5. nodarbība
Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija.
Lekciju vadīs RTU MLĶF doc. Nelli Batenko 
16.01.2016.  Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
23.01.2016.  6. nodarbība
Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas, pH, pOH vērtības.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja 
30.01.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
06.02.2016. 7. nodarbība
Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja 
13.02.2016.  Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
20.02.2016. 8. nodarbība
Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja 
27.02.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai 
05.03.2016. 9. nodarbība
Ievads organiskajā ķīmijā.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna 
12.03.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai 
02.04.2016.  10. nodarbība
Organiskā ķīmija.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
09.04.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
16.04.2016. 11. nodarbība
Organiskā ķīmija.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
23.04.2016. 12. nodarbība
Organiskā ķīmija – līdz plkst. 13.15.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi - no plkst. 13.25
Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča