Bērnu un jauniešu universitāte

Bērnu un jauniešu universitāte

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir popularizēt eksaktās zinātnes un inženierzinātnes, paplašināt skolēnu redzesloku, kā arī padziļināt viņu zināšanas par dabu, zinātni un tehnoloģijām. Bezmaksas nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un organizētas vairākās vecuma grupās. Tās notiek RTU telpās katrai vecuma grupai vienu reizi nedēļā. Nodarbību cikli notiek skolas mācību gada laikā. RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Līdzdalība mācībās skolēniem ir brīvprātīga. Arī mācību process balstās uz brīvprātības principu – skolēni paši ir atbildīgi par to, ko iegūs no šā procesa, izlemj, kā un vai veikt pierakstus nodarbībās, kurās tiek izmantotas dažādas metodes, sākot no lekcijām līdz datorsimulācijām un eksperimentiem. BJU skolēniem nav nekādu pārbaudes darbu.

Jaunā semestra sākumā nodarbībās skolēniem būs iespēja uzzināt, kas ir mērījumi un kā tos veikt, iepazīties ar dažādiem mērinstrumentiem un to pielietošanas iespējām, kā arī noskaidrot, cik liela ir ticamība mērinstrumentu veiktajiem mērījumiem. Semestra otrā daļa būs veltīta atklājumu un izgudrojumu būtībai, cenšoties saprast, kā tie top un kā šī jauniegūtā informācija no izmēģinājumu laboratorijām nonāk līdz mācību grāmatām un plašākas sabiedrības redzeslokam. Nodarbībās tiks pievērsta uzmanība arī jautājumiem par informācijas uzticamību, skolēniem mācot, kā atšķirt zinātni no māņticības.

2.–3. klašu nodarbības
Pirmā grupa: otrdienās no plkst. 15.30 līdz 16.30;
otrā grupa: otrdienās no plkst. 16.45 līdz 17.45.
4.–6. klašu nodarbības
Pirmā grupa: ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 16.30;
otrā grupa: piektdienās no plkst. 15.00 līdz 16.00;
trešā grupa: piektdienās no 16.15 līdz 17.15.
7.–9. klašu nodarbības

Pirmā grupa: trešdienās no 16.30 līdz 18.00.

Katrai klašu grupai nodarbības notiks vienu reizi nedēļā ar pārtraukumu skolēnu pavasara brīvlaikā.

Lai novērtētu un uzlabotu BJU darbu, regulāri tiek anketēti dalībnieku vecāki

Anketās iekļauti jautājumi par dažādiem nodarbību aspektiem. Šādas bija vecāku atbildes uz jautājumu «Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas jaunieša uzvedībā, interesēs vai akadēmiskajos panākumos?»:

  • «Kļuvis uzmanīgāks, sācis patstāvīgi domāt, interesēties par procesiem, kas agrāk neinteresēja.»
  • «Ļoti aizrautīgi centās atstāstīt nodarbību saturu, mēģināja veikt eksperimentus, iesaistot māsas, meklēja informāciju internetā un izmantoja skolotāja dotos linkus brīvā laika aizpildīšanai.»
  • «Jā, biežāk uzdeva jautājumus par norisēm dabā, ar mehānismiem saistītos darbos.»
  • «Parādījās centība pašam kaut ko izprast.» «Jā, kļuva pieaugušāks, ar atbildības sajūtu, ļoti izteikta vēlme piedalīties nodarbībās; ja iznāca kavēt, pārdzīvoja.»
  • «Kļuvis komunikablāks saskarsmē ar sveišiniekiem, labprāt dalās iegūtajā informācijā un prasmēs ar draugiem un klasesbiedriem.» «Meita ar aizrautību stāstīja jaunumus, ko apguva nodarbībās un interesējās par eksperimentiem.»
  • «Jā, pēc nodarbībā vienmēr prieks par jaunapgūtajām lietām. Uzlabojās sekmes skolā.»
  • «Parādījās lielāka interese par zinātniskām lietām. Apmeklējot muzejus vai izstādes, par mācītajām tēmām bija lietas, ko atcerējās un labprāt stāstīja vecākiem.»

Uzdevums «Aprēķinu, uzzīmē, uzzini!»

Uzdevums «Atšifrē joku»

Sīkāka informācija:

Aleksandrs Kalinovskis
+371 67089023