Par RTU arrow RTU konferenču arhīvs
RTU konferenču arhīvs PDF Drukāt

RTU rīko Latvijas prezidentūras pasākumus par e-Infrastruktūru

16. februārī Rīgas Tehniskajā universitātē notika e-IRG grupas (e-Infrastructure Reflection Group) sanāksme, kurā piedalījās 26 delegāti no 14 ES valstīm, tai skaitā e-IRG sekretariāta darbinieki , kā arī Eiropas Komisijas CONNECT un RTD direktorātu pārstāvji. Nākamais e-IRG grupas pasākums plānots 2015. gada 3. jūnijā.

e-irg.pnge-IRG misija ir veidot vienotu elektronisko infrastruktūru (e-Infrastruktūru) Eiropā, kas kalpotu kā tehnoloģiskā bāze vienotai Eiropas Pētnieciskai Telpai (European Research Area). e-IRG grupu veido ES valstu valdību deleģētie pārstāvji. e-Infrastruktūra ir vide, kura paver iespēju kopīgi izmantot pētniecības resursus (aparatūru, programmatūru un informāciju), lai veicinātu sadarbību un efektīvāku pētniecību. Šādā vidē caur datortīkliem ir apvienoti skaitļošanas resursi (grid, cloud, HPC, programmatūra), eksperimentālas pētniecības iekārtas, datu glabātuves, citi pētniecības rīki un līdzekļi, kā arī organizatorisks nodrošinājums virtuālai pasaules mēroga sadarbībai pētniecības jomā. Katrā valstī ir sava e-Infrastruktūra, kuru apvieno akadēmiskais datortīkls (Eiropas līmenī GEANT projekta ietvaros).

eu2015.lv.jpge-IRG uzdevums ir izstrādāt pieejas un rekomendācijas, lai veicinātu atsevišķi valstu e-Infrastruktūru apvienošanu un koordinētu to funkcionēšanu. Šīs grupas darbība ir cieši saistīta ar EK DG CONNECT, kā arī ar vairākām ar e-Infrastruktūras organizācijām un projektiem (EGI, TERENA, DANTE, GEANT, PRACE, EUDAT, ESFRI u.c.), kuru pārstāvji ir iesaistīti e-IRG darbā. Sevišķi intensīva sadarbība pēdējos gados ir izvērsusies ar ESFRI. Savas darbības laikā e-IRG ir izstrādājusi vairākus politikas dokumentus (White Paper, Roadmap, Recommendations u.c.).

e-IRG pasākumi, kas iekļauti Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē pasākumu klāstā ir unikāla iespēju sapulcināt vienkopus RTU visu ES valstu e-Infrastruktūras pārstāvjus un vadošos speciālistus. Nākamajā e-IRG seminārā Latvijas zinātnieki varēs iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem un attīstības tendencēm e-Infrastruktūras jomā, kā arī veidot kontaktus un attīstīt sadarbību ar citu valstu ekspertiem un organizācijām.  

Vairāk par e-IRG uzdevumiem un dokumentiem var lasīt mājas lapā http://www.e-irg.eu.

Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskā zinātniskā konference

No 2015. gada 14. līdz 16. oktobrim notika ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskā zinātniskā konference.

Konferences darbs notika visās RTU fakultātēs pavisam 17 sekcijās, piedaloties vairāk, nekā 700 autoriem. Konferences plenārsēdē ar referātiem uzstājās Pasaules Ētikas komitejas valdes locekle Mirjam Curno un Koventrijas Universitātes (Lielbritānija) Pētniecības ietekmes nodaļas speciāliste Dace Rozenberga.

RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences programma RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences programma 2.87 Mb

Konference «Atvērta zinātne - pētnieku ieguvums 21. gadsimtā» 

Norises laiks: 2015. gada 20. oktobris

Programma un lektoru prezentācijas 

Otrā starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas»

Norises laiks: 2015. gada 30. septembris - 2. oktobris

Norises vieta: RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Papildu informācija

Septītā starptautiskā konference «Mākslīgais intelekts, komunikāciju sistēmas un tīkli» CICSyN2015

Norises laiks: 2015. gada 3. – 4. jūnijs (būs 2 dienas nevis 3 kā plānots sākumā)

Norises vieta: RTU Kaļķu iela 1

Sīkāka informācija konferences mājas lapā.

http://cicsyn2015.info/

EuroNanoForum

Norises laiks: 2015. gada 10.-12. jūnijs

Norises vieta: Radisson Blu Hotel, Rīga, Latvija

Papildu informācija

Studentu zinātniski praktiskā konference «Jaunatnes loma un iespējas inžentiezinātnes attīstībā»

Norises laiks: 2014. gada 8. maijs
Norises vieta: RTU Daugavpils filiāle
Papildu informācija.

Starptautiskā zinātniskā konference «2014 Joint International Conference on Engineering Education&International Conference on Information Technology»

Norises laiks: 2014. gada 2.–6. jūnijs 

Norises vieta: Viesnīca «Radisson Blu Daugava»
Papildu informācija

55. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference

2014. gada aprīlī un maijā tradicionāli notika RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, kuras ietvaros ikviens RTU students var parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus.  

Nelineāro sistēmu pielāgošana un izlīdzināšana

Norises laiks: 2014. gada 30. aprīlis


Norises vieta: RTU, Kaļķu iela 1

ieee.lv_Mathews.lv Papildu informācija (angļu valodā) 294.28 Kb 

2. Baltijas HPC&Cloud Computing konference

Norises laiks: 2013. gada 12.–13. septembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1
Papildu informācija.

RTU 54. starptautiskā zinātniskā konference

Norises laiks: 2013. gada 14.–16. oktobris
Norises vieta: RTU fakultātes
Papildu informācija.

2. Starptautiskā biznesa un sistēmu konference (BSC 2013) 

Norises laiks: 5. novembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1

Papildu informācija.

6. IFIP 8.1 DG Uzņēmumu modelēšanas praktiskā konference

Norises laiks: 6.–7. novembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1

Papildu informācija.

Starptautiskā konference «Inovatīvie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas»

Norises laiks: 2013. gada 8. novembris
Norises vieta: RTU Būvniecības fakultāte, Āzenes iela 16
Papildu informācija.

54. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference

Norises laiks: 2013. gada aprīlis–maijs
Norises vieta: RTU fakultātes
Papildu informācija.

12. Starptautiskā inženiergrafikas konference BALTGRAF-2013

Norises laiks: 2013. gada 5.–7. jūnijs
Norises vieta: RTU Būvniecības fakultāte, Āzenes iela 16
Papildu informācija.

19. Eiropas universitāšu informācijas sistēmu (EUNIS) kongress

Norises laiks: 2013. gada 11.–14. jūnijs
Norises vieta: Starptautiskais izstāžu centrs BT1
Papildu informācija.

Konference «ICBBM»

Norises laiks: 2013. gada 17.–18. jūnijs
Norises vieta: Rīga
Papildu informācija.

Seminārs materiālzinātnē un separācijas zinātnē

Norises laiks: 2012. gada 12. decembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, 272. telpa, Āzenes iela 14/24
Papildu informācija.

STRAPTAUTISKA ZINĀTNISKĀ KONFERENCE «OSTAS UN CIETOKŠŅA PILSĒTA LIEPĀJA – IDENTITĀTE UN ATTĪSTĪBA»

Norises laiks: 2012. gada 31. oktobris–3. novembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle, Vānes iela 4, LV-3417, Liepāja

Papildu informācija Papildu informācija

Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītā 53. starptautiskā zinātniskā konference un 1. pasaules inženieru un RPI/RTU absolventu kongress

Rīga, 2012. gada 10.–12. oktobris
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga

RTU studentu zinātniskā konference

2012. gada aprīlī notika 53. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference.

53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences programma 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences programma

Konferences materiāli Konferences materiāli

Konferences materiāli 2. daļa Konferences materiāli 2. daļa 6.63 Mb

SZTB atbildīgā sekretāre D. Šitca
E-pasts: dina.sitcabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

3rd International Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-enhanced Learning (INTEL-EDU 2012)

Norises laiks: 2012. gada 10. oktobris
Norises vieta: Rīga

Seminārs tika organizēts Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītās 53. Starptautiskās zinātniskās konferences un 1. Pasaules Inženieru un RPI/RTU absolventu kongresa ietvaros.

Vairāk informācijas par semināru un dalības iespējām var atrast mājaslapā.

Pirmā Baltijas Lieljaudas skaitļojumu un Mākoņskaitļojumu konference

Norises laiks: 2012. gada 10.–11. septembris
Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitāte, Kaļķu iela 1, Lielā aula

Konference par praktisko tehnoloģiju pielietojumu 21. gadsimta zinātnē, kā arī iespēja satikt vadošos Baltijas, Skandināvijas un Krievijas speciālistus šajā nozarē.

Papildu informācija: www.baltic-hpc.eu 

Kontaktinformācija:
Sandris Grantiņš, tālr. 29209420, e-pasts: sandris.grantinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Zane Circāne, tālr. 26430721, e-pasts: zane.circanebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Seminārs «KRITISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMU DATORVADĪBA, MONITORINGS UN DROŠĪBA»

Norises laiks: 2012. gada 10. septembris
Norises vieta: viesnīca «AVALON», Kalēju iela 70, Rīga

Seminārs tiek organizēts Eiropas Savienības zinātnes programmas COST akcijas Nr. IC0806 ietvaros «Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure Systems».

Papildu informācija:
Anatolijs Zabašta
RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Tālr. 67089919
E-pasts: Anatolijs.Zabastabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Ģeodēziskais monitorings (uzraudzība/kontrole) – vispārējā teorija, matemātiskie modeļi un praktiski piemēri izvēlētā dabas objektā

Norises laiks: 2012. gada 11. jūnijā no plkst. 10.15 līdz 16.30 un 12. jūnijā no plkst. 10.15 līdz 15.30.
Norises vieta:
Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. auditorijā.

Papildu informācija Papildu informācija

Kibernoziegumu situācijas izpratnes un ietekmes novērtējums: jautājumi, modeļi un lietojumi

Norises laiks: 2012. gada 4. jūnijā plkst. 10
Norises vieta: Kaļķu iela 1, 201. auditorija

Papildu informācija Papildu informācija 

LLU Tehniskās fakultātes 11. starptautiskā zinātniskā konference «Inženierzinātnes lauku attīstībai»

Norises laiks: 2012. gada 24.–25. maijs
Norises vieta: Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LLU Tehniskajā fakultātē.

Konferences mājaslapa.
Papildu informācija par konferenci latviešu valodā.

Konference «FORMATION OF URBAN GREEN AREAS 2012: STYLE HARMONY IN THE ENVIRONMENT»

Norises laiks: 2012. gada 12.–13. aprīlis
Norises vieta: Klaipēdas Valsts koledža, Bijunu iela 10, Klaipēda

Papildu informācija par konferenci Papildu informācija par konferenci

Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference

Norises laiks: 2012. gada 3. aprīlis
Plašāka informācija – www.inovacijas.rtu.lv.

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress

Rīgā, 2011. gada 24.–27. oktobrī (http://www.plzk.lv)

RTU rīkoja Tehnisko zinātņu sekciju, kas notika 25. oktobrī. Darbs notiks šādās apakšsekcijās: Dabas zinātnes un materiālzinātne, Enerģētika un elektrotehnika, Mehānika un mašīnbūve, Būvniecība: zinātne, teorija un prakse, Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas, Arhitektūra, Transports un satiksme, Biomedicīnas inženierzinātne.

Tehnisko zinātņu sekcijas darba kārtība Tehnisko zinātņu sekcijas darba kārtība

RTU 52. starptautiskā zinātniskā konference

Katru gadu atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes dibināšanas gadadienu, notiek RTU starptautiskā zinātniskā konference. Tās mērķis ir iepazīstināt zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem, īpaši doktorantiem, publicēt veikto pētījumu rezultātus.

2011. gada oktobrī notika ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference. Konferences plenārsēde notika 14. oktobrī plkst. 15 Kaļķu ielā 1, Lielajā aulā.

RTU 52. starptautiskā zinātniskā konferences programma RTU 52. starptautiskā zinātniskā konferences programma

IEVF konference ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship’2011

Norises laiks – 2011. gada 7. oktobris
Norises vieta – Rīgā, Meža ielā 1, korp. 7, Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF).

Transporta pētniecības iespēju seminārs

Transport Research Opportunities Workshop

Norises laiks – 2011. gada 13. septembris
Norises vieta – Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Mazā zāle

Pēdējās izmaiņas 27.06.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013