Par RTU
RTU samazina studiju maksas PDF Drukāt
02.07.2009.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Senāts nolēmis samazināt studiju maksas, kā arī noteicis, ka studiju process RTU netiks mainīts: studijas, kā ierasts, arī šogad sāksies 1. septembrī un turpināsies līdz nākamā gada jūnijam.

RTU studiju maksa gandrīz visās inženierprogrammās tiks samazināta no Ls 1100 un Ls 1250 līdz Ls 950. Esošajā līmenī studiju maksa paliks tikai arhitektūras un būvniecības programmās (Ls 2100 un Ls 1950).

Kā iepriekš tika plānots, RTU 2009./2010. akadēmiskajā gadā kopumā būs 7209 valsts budžeta finansēto studiju vietu. Pirmajā kursā pilna laika pamatstudiju programmās valsts finansētās studiju vietās tiks uzņemti 1920 studenti. Salīdzinot ar pārējām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, RTU arī nākamajā akadēmiskajā gadā būs vislielākais valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits.

Jau ziņots, ka RTU valsts finansējums 2009. gada 2. pusgadā samazināts par 46 % vai 4,4 miljoniem latu, tāpēc universitātes iekšienē notiek plašas reformas pilnvērtīgas universitātes darbības nodrošināšanai.

Lai saglabātu nemainīgi augstu studiju kvalitāti, RTU Senāts pieņēmis lēmumu turpmāk ārējo finansējumu piesaistīt vēl lielākā apjomā – jau šobrīd ļoti aktīvi tiek slēgti sadarbības līgumi ar uzņēmējiem, notiek Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošana u. c.

«Neraugoties uz šā brīža finansiālajām grūtībām, RTU mācībspēki turpinās īstenot studiju procesu. Iepriekšējos gados, aktīvi piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus un piedaloties ES ietvarprogrammu projektos,  RTU esam izveidojuši modernu zinātnisko infrastruktūru un patīkamu studiju vidi, kas ļauj cerēt, ka RTU izdosies izkļūt no finansiālajām grūtībām, saglabājot pētniecības kapacitāti un nodrošinot Latvijas nākotnei vitāli svarīgo inženiertehnisko programmu studiju kvalitāti. Inženierzinātnes ir perspektīva nozare – arī darba devēji atzīst, ka pieprasījums pēc jauniem inženiertehniskajiem speciālistiem pat šā brīža saspringtajā darba tirgus situācijā pastāv gan Latvijā, gan citviet pasaulē, tāpēc aicinām ikvienu vidusskolas absolventu studēt RTU,» saka RTU rektors akadēmiķis Ivars Knēts.

Jau ziņots, ka RTU visu Latvijas izglītības iestāžu vidū ir bijusi visaktīvākā Eiropas Sociālā fonda projektu īstenotāja: 2004.–2006. gada plānošanas periodā kopumā RTU īstenoti 87 projekti un apgūti 10,3 miljoni latu, kas uzskatāms par būtisku ieguldījumu universitātes attīstībā.

RTU Informācijas centrs

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013