Par RTU
Ziemas uzņemšana PDF Drukāt

No 2015. gada 12. janvāra līdz 23. janvārim RTU izsludina studentu uzņemšanu studijām 2014./2015. mācību gadam sekojošās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās par maksu (izņemot studiju programmu «Arhitektūra»):

1.    Pilna laika (dienas) studijas:

1.1.    Profesionālo studiju programmā: 

 • Arhitektūra (RAAA0) - reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu arhitektūrā, ir valsts finansētas budžeta vietas

1.2.    Maģistra akadēmisko studiju programmās:

 • Arhitektūra (RAMA0) - reflektantiem ar arhitekta kvalifikāciju, ir valsts finansētas budžeta vietas    

1.3.    Maģistra profesionālo studiju programmās:

 • Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RIGS0) - studiju maksa 1860 EUR gadā
 • Tehniskā tulkošana (RHGT0) - studiju maksa 2400 EUR gadā

2.   Nepilna laika (neklātienes) studijas: 

2.1. Reflektantiem ar vispārējo vidējo izglītību 

         Bakalaura profesionālo studiju programmās:                           

 • Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICN0) - studiju maksa 1000 EUR gadā

         Pirmā līmeņa augstākās profesionālo studiju programmā:

 • Nekustamā īpašuma pārvaldība (RIKN0) - studiju maksa 1000 EUR gadā

2.2. reflektantiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko (koledžas) izglītību

            Bakalaura profesionālo studiju programmās:

 • Cilvēku resursu vadīšana (RICR0) - studiju maksa 1000 EUR gadā             
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0) - studiju maksa 1000 EUR gadā    

2.3. Maģistra profesionālo studiju programmās:

 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0) - studiju maksa 1300 EUR gadā
 • Ekonomika (RIGE0) - studiju maksa 1300 EUR gadā 

3.  Pilna laika (dienas) un nepilna laika (vakara) studijas:

            Maģistra akadēmisko studiju programmā:

 • Biznesa informātika (RDMB0) - studiju maksa pilna laika studijās 2400 EUR gadā, nepilna laika studijās 2100 EUR gadā

«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Skat. http://bi.rtu.lv/lv/content/prieksnosacijumi

Sīkāka informācija par studiju programmu: tālrunis – 26188383
e-pasts - bibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 

Dokumentus jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 121. telpā
Pirmdien – Piektdien no 9-12 un 13-17
Tālrunis 67089319
e-pasts: uznemsanabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv 

Studiju programmu apraksti

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013