Par RTU arrow Studijas arrow Uzņemšana arrow Programmas, kurās uzņem 2016/2017
Pamatstudiju programmas 2016./2017. studiju gadā PDF Drukāt

 

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE
Studiju programma
Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Arhitektūra
(iestājpārbaudījums zīmēšanā)
33 3250 -
-
BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programma
Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Būvniecība
 125 3000 1600
-
Ģeomātika 15 3000
1600 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 33 3000 1600
2100
Transportbūves  60
3000 1600
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
25
3000
1600
-
Būvdarbu vadīšana (uzņem pretendentus ar profesionālo vidējo izglītību un ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba stāžu būvniecības nozarē)
- 1800
-
-
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
 Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika
90
1800
-
-
Datorsistēmas
145
1800
-
-
Informācijas tehnoloģija
150
1800
-
-
Intelektuālas robotizētas sistēmas 
24
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Finanšu inženierija 14
1800
-
-
Datorsistēmas (nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorsistēmu jomā)
25
1800
-
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 20
1800
-
-
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Elektronika un mobilie sakari 60
1800
1400
-
Telekomunikācijas
137
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Transporta elektronika un telemātika 25
1800
1400
-
ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika
115
1800
1400
1600
Vides zinātne
31
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Adaptronika
25
1800
- -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 45
1800
1400
1600
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika (specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas) 12 1800
-
-
E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana
3
1600
-
-
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Ekonomika
17
1650
1100
1240
Uzņēmējdarbība un vadīšana
15
1650
1100
1240
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana 10
1650
1100
1240
Drošības inženierija
15
1650
-
-
Muitas un nodokļu administrēšana
40
1650 1100
-
Nekustamā īpašuma pārvaldība
8
1650 1100
-
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
16
1650 1100
-
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
7
1650 -
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
23
1650 1100
-
Uzņēmējdarbības loģistika
10
1650 1100
-
Visaptverošā kvalitātes vadība  
25
1550 1100
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana -
1550
1000
1200
Nekustamā īpašuma pārvaldība
5
1550
1000
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
-
1550
1000
1200
MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 45
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 63
1800
1400
-
Aviācijas transports
75
1800
-
-
Dzelzceļa elektrosistēmas 
15
1800
1400
-
Dzelzceļa transports
25
1800
1400
-
Mašīnu un aparātu būvniecība
44
1800
1400
-
Medicīnas inženierija un fizika
48
1800
-
-
Mehatronika
31
1800
-
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika
20
1800
1400
-
Transporta sistēmu inženierija
45
1800
-
-
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Inženiertehnikas dizains
17
1800
-
-
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Ķīmija 30
1800
-
-
Ķīmijas tehnoloģija 
75
1800
-
-
Materiālzinātnes  
25
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 40
1800 -
-
Materiālu tehnoloģija un dizains
(iestājpārbaudījums zīmēšanā) 
70
1800
-
-
RTU RĪGAS BIZNESA SKOLA
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos (angļu valodā) 
-
3400
- -
RTU CĒSU FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene)  nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika
5
 1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
-
 1650 -
-
Vides zinātne
3
1800
-
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība
6
1800
1400
-
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) (specialitāte: Koka dizains un tehnoloģijas) 5
1800
-
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
-
1650
-
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana 6
1550
-
-
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra)
12
1800
-
-
RTU DAUGAVPILS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene)  nepilna laika (neklātiene)  nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika
5
1800 -
-
Datorsistēmas
17
1800 -
-
Elektronika un mobilie sakari
4
1800 - -
Enerģētika un elektrotehnika

18
1800 1400
-
Informācijas tehnoloģija 
14
1800 -
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
7
1800
-
-
Telekomunikācijas
6
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 8
1800
1400 -
Būvniecība

-
-
1400
-
Dzelzceļa elektrosistēmas
-
1800 1400
-
Dzelzceļa transports
12
1800 1400
-
Elektrotehnoloģiju datorvadība

5
1800
-
-
Mašīnu un aparātu būvniecība
-
1800
-
-
Mehatronika
7
1800 -
-
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

-
-
1400
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika
8
1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
-
-
1100
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvdarbu vadīšana 5
1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
-
1550
-
-
RTU LIEPĀJAS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene) 
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika
7
1800
1400
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
7
1800
-
-
Telekomunikācijas
3
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 5
1800 -
-
Būvniecība
-
-
1400
-
Elektrotehnoloģiju datorvadība
8
1800 1400
-
Mašīnu un aparātu būvniecība
5
1800 1400
-
Mehatronika
5
1800 -
-
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
5
1650
1100
-
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
-
-
1400
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika
3
1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
12
1650
1100
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvdarbu vadīšana  15 1800 -
1600
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
-
-
1400
-
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra)
15
1800 -
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
12
1550
-
1200
RTU VENTSPILS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
  pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Datorsistēmas
6
1800 -
-
Elektronika un mobilie sakari
-
1800
-
-
Enerģētika un elektrotehnika
4
1800
1400
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
8
1800
-
-
Telekomunikācijas
5
1800
-
-
Vides zinātne
3
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Adaptronika
3
1800
-
-
Finanšu inženierija
3
1800
-
-
Automobiļu transports 
-
-
1400
-
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
3
2775
1400
-
Cilvēkresursu vadīšana -
1550
1000
-
Pēdējās izmaiņas 24.05.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013