Par RTU arrow Studijas arrow Uzņemšana arrow Programmas, kurās uzņem 2016/2017
Pamatstudiju programmas 2016./2017. studiju gadā PDF Drukāt

Maksas kārtība Reģistrācijas maksas kārtība 487.29 Kb

 

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE
Studiju programma
Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Arhitektūra
(iestājpārbaudījums zīmēšanā)
33 3250 -
-
BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programma
Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Būvniecība
 125 3000 1600
-
Ģeomātika 15 3000
1600 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 33 3000 1600
2100
Transportbūves  60
3000 1600
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
25
3000
1600
-
Būvdarbu vadīšana (uzņem pretendentus ar profesionālo vidējo izglītību un ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba stāžu būvniecības nozarē)
- 1800
-
-
DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
 Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika
90
1800
-
-
Datorsistēmas
145  1800 -
-  
Informācijas tehnoloģija
150
1800
-
-
Intelektuālas robotizētas sistēmas 
24
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Finanšu inženierija 14
1800
-
-
Datorsistēmas (nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorsistēmu jomā)
25
1800
-
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 20
1800
-
-
ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Elektronika un mobilie sakari 60
1800
1400
-
Telekomunikācijas

137
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Transporta elektronika un telemātika

25
1800
1400
-
ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 115
1800
1400
1600
Vides zinātne

31
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Adaptronika

25
1800
- -
Elektrotehnoloģiju datorvadība

45
1800
1400
1600
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika (specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas)
12 1800
-
-
E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana
3
1600
-
-
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Ekonomika
17
1650
1100
1240
Uzņēmējdarbība un vadīšana
15
1650
1100
1240
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana 10
1650
1100
1240
Drošības inženierija
15
1650
-
-
Muitas un nodokļu administrēšana
40
1650 1100
-
Nekustamā īpašuma pārvaldība
8
1650 1100
-
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
16
1650 1100
-
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
7
1650 -
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
23
1650 1100
-
Uzņēmējdarbības loģistika
10
1650 1100
-
Visaptverošā kvalitātes vadība  
25
1550 1100
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana -
1550
1000
1200
Nekustamā īpašuma pārvaldība
5
1550
1000
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
-
1550
1000
1200
MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene)
nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

45
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 63
1800
1400
-
Aviācijas transports
75
1800
-
-
Dzelzceļa elektrosistēmas

15
1800
1400
-
Dzelzceļa transports
25
1800
1400
-
Mašīnu un aparātu būvniecība

44
1800
1400
-
Medicīnas inženierija un fizika
48
1800
-
-
Mehatronika
31
1800
-
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika

20
1800
1400
-
Transporta sistēmu inženierija
45
1800
-
-
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Inženiertehnikas dizains
17
1800
-
-
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Ķīmija

30
1800
-
-
Ķīmijas tehnoloģija

75
1800
-
-
Materiālzinātnes 25
1800
-
-
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 40
1800 -
-
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) 70
1800
-
-
RTU RĪGAS BIZNESA SKOLA
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos (angļu valodā) 
-
3400
- -
RTU CĒSU FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene)  nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika

5
 1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
-
 1650 -
-
Vides zinātne

3
1800
-
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība

6
1800
1400
-
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) (specialitāte: Koka dizains un tehnoloģijas) 5
1800
-
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana 6
1550
-
-
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 12
1800
-
-
RTU DAUGAVPILS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene)  nepilna laika (neklātiene)  nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika 5
1800 -
-
Datorsistēmas 17
1800 -
-
Elektronika un mobilie sakari 4
1800 - -
Enerģētika un elektrotehnika
 18
1800 1400
-
Informācijas tehnoloģija  14
1800 -
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 7
1800
-
-
Telekomunikācijas 6
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 8
1800
1400 -
Būvniecība

-
-
1600
-
Dzelzceļa elektrosistēmas
-
1800 1400
-
Dzelzceļa transports 12
1800 1400
-
Elektrotehnoloģiju datorvadība
 5
1800
-
-
Mašīnu un aparātu būvniecība
-
1800
-
-
Mehatronika 7
1800 -
-
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

-
-
1600
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8
1800 1400
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvdarbu vadīšana 5
1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
-
1550
-
-
RTU LIEPĀJAS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene) 
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 7
1800
1400
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 7
1800
-
-
Telekomunikācijas 3
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 5
1800 -
-
Būvniecība
-
-
1600
-
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8
1800 1400
-
Mašīnu un aparātu būvniecība 5
1800 1400
-
Mehatronika
5
1800 -
-
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 5
1650
1100
-
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
-
-
1600
-
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3
1800 1400
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12
1650
1100
-
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvdarbu vadīšana  15 1800 -
1600
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
-
-
1600
-
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 15
1800 -
-
Uzņēmējdarbība un vadīšana
12
1550
-
1200
RTU VENTSPILS FILIĀLE
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa gadā (EUR)
  pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene)
nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Datorsistēmas
6
1800 -
-
Elektronika un mobilie sakari
-
1800
-
-
Enerģētika un elektrotehnika 4
1800
1400
-
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 8
1800
-
-
Telekomunikācijas 5
1800
-
-
Vides zinātne 3
1800 -
-
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Adaptronika 3
1800
-
-
Finanšu inženierija
3
1800
-
-
Automobiļu transports 
-
-
1400
-
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves) 3
3000
1600
-
Cilvēkresursu vadīšana -
1550
1000
-
Pēdējās izmaiņas 16.09.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013